Tiltak av hensyn til smittevern

På styremøtet  6. oktober gjorde styret vedtak om at av hensyn til smittevern må ALLE melde fra til Roger at de kommer på øvingene enten pr.e-post; rojoh6@online.no eller tlf. 934 62 212. 

Inntil videre er det ikke nødvendig å melde forfall, men bare om du har tenkt å komme.

Når vi taket på 20 tilstedeværende totalt, og for mange av sopranene og altene som meddeler sin tilstedeværelse, vil vi foreta en utvelgelse fordelt på de to nevnte stemmene og de som blir til overs, vil bli prioritert til å delta på neste øving.

For øvrig håper jeg at alle er friske og har det bra og viser til tidligere utsendt informasjon om smittevernregler og at hvis du er forkjølet eller har mistanke om at du er smittet med Covid-19, eller du føler deg utilpass med å komme på øvingen, - hold deg hjemme uten dårlig samvittighet!

På vegne av styret i BERGEN FELLESKOR

Korhilsen fra Roger 

Bergen Felleskor ønsker flere medlemmer!

Vi ønsker fortsatt nye medlemmer, men på grunn av restriksjoner med antall kormedlemmer på hver øving, vil vi vente med å aktivt søke etter nye medlemmer. 

(Skulle du likevel ønske å begynne i koret vårt, kan du ta kontakt)

 

Bergen Felleskor er et blandet kor med ca. 30  medlemmer. Vi har øving hver tirsdag fra kl. 18.30 til 20.30 i Birkebeinersenteret ved Nye Sandviksvei. 

Vi har et trivelig, inkluderende miljø og krever ingen forkunnskaper. 

Om du ønsker å prøve deg hos oss, betaler du ikke noe før etter to - tre måneder.


Velkommen til øving! 

Send gjerne melding via vår hjemmeside: www.bergenfelleskor.org / Kontakt.